CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA

News  Sitemap       Nederlands | English
CBIA
CBIA
Home   About CBIA   Legislation   Members   Activities
CBIA
CBIACBIA
CBIACBIA

CBIA News

Persbericht CBIA 24 maart 2020 in kader van het COVID-19 virus
In lijn met de instructies en richtlijnen van de Regering van Curaçao met als doel het voorkomen van een mogelijke verdere verspreiding van het COVID-19 virus, hebben de particuliere verzekeraars verenigd in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van haar personeel, klanten en het algemeen publiek te waarborgen.
De maatregelen kunnen per verzekeraar verschillen maar het komt erop neer dat de toegang van het publiek tot de diverse vestigingen van de verzekeraars, tot een minimum wordt beperkt. Ook de dienstverlening kan als gevolg hiervan anders verlopen dan u normaal gewend bent. CBIA vraagt u om begrip voor de genomen maatregelen en rekent op uw steun en medewerking.
 
Naar aanleiding van de vele vragen met die de particuliere verzekeraars verenigd in de CBIA krijgen over het COVID-19 virus, heeft de CBIA de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet. Graag verwijzen wij u naar dit document voor de antwoorden op deze vragen. Indien u meer of andere vragen heeft over uw producten en/of uw dekkingen, kunt zich wenden tot uw particuliere verzekeraar.
Download persbericht hier.
Download meest gestelde vragen hier.


Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 27 februari 2018
Het 2018 bestuur van de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

CBIA

De Curaçao & Bonaire Insurance Association ( CBIA) maakt bekend dat op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2018 door de leden is gekozen.
Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Mw. Lachman, Hr. van der Bent, Mw. Coco-Libier, Hr.Soemeert, Mw. Bermudez.
Download persbericht hier.


Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 1 dec 2017
Persbericht aangaande de reakties inzake de aanpassing premies wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorrijtuigen
De Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) heeft kennis genomen van de reacties op het persbericht dat op 17 november 2017 is uitgegeven inzake aanpassing premies wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorrijtuigen en wenst een en ander te verduidelijken.
Download persbericht in het Nederlands hier.
Download persbericht na Papiamentu aki.
Download persbericht van 17 november jl. hier.


Indexcijfers voor de bouwkosten van woonhuizen Curaçao en Bonaire 2017-2018
Download Index woningen Curaçao en Bonaire 2017-2018 hier.


Landsbesluit aangaande de maximum premieverzekering van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (September 2017)

 • Download Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 1ste september 2017 tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 hier.
 • Download Ministeriële regeling met algemene werking van de 19de september 2017 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 19611 (Regeling basispremie wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) hier.
 • Download Bijlage Richtlijnen monitoring, controle en handhaving op naleving van het Landsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 1 mrt 2017
  Seminar: “What should be an adequate discount rate, for the Dutch Caribbean, within the current financial environment?”
  Verzekeraars en pensioenfondsen hanteren de rekenrente om hun toekomstige verplichtingen te waarderen. Tijdens dit seminar zullen mogelijke alternatieven belicht worden. Niet alleen zullen de belangrijkste factoren die de marktrente bepalen zoals economische groei, inflatie en het gevoerde beleid van de Centrale Bank aan bod komen, maar ook kwesties als hoe het gesteld is met eventuele toegezegde garanties op financiële producten en of er vaste of variabele rekenrentes toegepast moeten worden. Het seminar vindt plaats in het Auditorium van de Centrale Bank van CuracCuraçaoao en Sint Maarten van 14.00 - 17.30 uur.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 24 feb 2017
  Stand van zaken waarborgfonds motorrijtuigen
  Recent zijn in de media berichten verschenen over het bestaan en operationeel zijn van het waarborgfonds motorrijtuigen. Onder meer is dit het geval geweest naar aanleiding van een verschenen artikel van Asosiashon Trafiko Sigur Korsou (ATSK) waarin melding over dit onderwerp wordt gemaakt.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 9 februari 2017
  Het 2017 bestuur van de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

  CBIA

  De Curaçao & Bonaire Insurance Association ( CBIA) maakt bekend dat op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2017 door de leden is gekozen.
  Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Mw. Oorsouw-Hofhuis, Hr. Magdalena, Mw. Coco-Libier, Hr. Van der Bent, Mw. Lachman.
  Download persbericht hier.


  Information session for management, February 24th 2016.
  Op 24 februari 2016 gaf de CBIA voorzitter, dhr. Aichel Magdalena, in het auditorium van het CBCS een presentatie genaamd "The impact of the new AML/CTF indicators on the insurance industry".
  Download de presentatie hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 22 januari 2016
  Bestuur 2016
  Het 2016 bestuur van de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

  CBIA

  Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Dhr. A. Magdalena, Bc, Voorzitter; Mw. Dra. G. Coco-Libier, Vice Voozitter; Dhr. H.van der Bent, RA Penningmeester; Mw. Mr. A. Lachman, Bestuurslid en Dhr. J. Joshipura, Bestuurslid.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 30 november 2014
  Bestuur 2015
  De Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA) maakt bekend dat op de Algemene Ledenvergadering welke op 27 november 2014 heeft plaatsgevonden, een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2015 door de leden is gekozen.

  CBIA

  Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Hr. Joshipura, Mw. Lachman, Hr.Magdalena, Mw. Coco en Hr. Oosterwaal
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) en Fundashon pa Konsumido 30 november 2014
  Officiele inwerkingtreding Geschillencommissie Verzekeringen
  De Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA) en Fundashon pa Konsumido (FPK) maken bekend dat op 27 november 2014 de Geschillencommissie Verzekeringen in werking is getreden. De Geschillencommissie Verzekeringen toetst de manier waarop de klacht is afgehandeld, en komt met een oordeel. Het grote voordeel van de Geschillencommissie Verzekeringen is dat het buitengerechtelijk een oordeel geeft in een geschil tussen een consument en een verzekeringsmaatschappij. Dit is minder tijdrovend en ook minder kostbaar dan een rechtszaak.

  CBIA

  Op de foto zijn mevrouw Olaria en de heren Klik en Hoeben.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 18 maart 2014
  34ste jaarlijkse conferentie van de Insurance Association of the Caribbean (IAC) op Curaçao
  Van 1-3 juni 2014 zal de 34ste jaarlijkse conferentie van de Insurance Association of the Caribbean (IAC) op Curaçao plaatsvinden.
  Verwacht wordt dat deze conferentie ongeveer 500 deelnemers uit 35 tot 40 landen zal aantrekken.
  In 2008 was Curaçao gastheer van de 28ste IAC conferentie. Ongeveer 600 deelnemers hebben toen aan deze bijeenkomst deelgenomen.

  In het kader van het treffen van voorbereidingen voor de 34ste conferentie heeft het organiserend comité van de IAC bestaande uit Mw. Janelle Thompson en de heer Steve Stoute vorige week een werkbezoek aan Curaçao afgelegd.
  Om de autoriteiten persoonlijk te informeren over de stand van zaken van deze conferentie zijn kennismaking en beleefdheidsbezoeken afgelegd bij hare excellentie mevrouw de Gouverneur George-Wout en zijne excellentie de Minister President Asjes.
  Bijgaande foto’s zijn bij deze bezoeken gemaakt:

  CBIA

  CBIA


  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 12 feb 2014
  Verzekeraars rekenen overheid gemiste kans voor stimuleren economie toe
  De coalitiepartners hebben besloten om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) voor 100% te financieren door een obligatielening van De Nederlandse Bank tegen een rente van 2,9%.
  Als gevolg hiervan lopen de lokale verzekeraars, banken en pensioenfondsen een unieke kans mis om hun gelden lokaal te investeren. De centrale bank eist, op straffe van een boete, dat 60% van de premie-inkomsten lokaal wordt belegd. Het aantal objecten waarin lokaal kan worden geinvesteerd, is echter beperkt.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) en Fundashon pa Konsumidó 9 dec 2013
  Nieuw bestuur 2014
  De Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) maakt bekend dat op de Algemene Ledenvergadering welke op 6 december 2013 heeft plaatsgevonden, een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2014 door de leden is gekozen.

  CBIA

  Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Mw. Chantal Seferina, heer Jacobus (Koos) Oosterwaal. Mw. Richeline Martina- Joe, mw Anjenie Lachman en heer Rajiv Singal
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) en Fundashon pa Konsumidó 9 dec 2013
  Samenwerkingsovereenkomst Tussen Verzekeraars En Fundashon Pa Konsumidó

  CBIA

  De Curaçao en Bonaire Insurance Association (CBIA) en de Fundashon pa Konsumidó (FpK) hebben afgelopen week een overeenkomst getekend om samen te gaan werken op het gebied van consumentenklachten.
  Download persbericht hier.
  Download relato di prensa aki.


  Persbericht CBIA d.d. 15 mei 2013: Ziektekostenverzekeraars zijn uitermate teleurgesteld over de opstelling van de SVB.
  De SVB toonde geen enkele bereidheid om haar mening te geven over de door CBIA noodzakelijk geachte wijzigingen in de wet Basisverzekering Ziektekosten. De private ziektekostenverzekeraars kunnen derhalve niet anders dan wederom contact opnemen met minister. De CBIA maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen, vanwege hun grote impact op onze samenleving.
  Download persbericht hier.
  Download relato di prensa aki.


  Information session of the CBIA on the Basic Health Insurance, Thursday May 16th
  The Curacao government has introduced extensive reforms on the area of health insurance. It has become apparent that the current legislation brings about far-reaching implications for both the freedom of choice of the residents as well the sustainability of the public health financing system.
  The CBIA considers it necessary to host an informative session where the various stakeholders are brought up to date with the developments in this area and can exchange their visions and perspectives. In this manner, the CBIA aims to form a substantiated and representative proposition for the delivery of a constructive input to the Ministry of Health, Environment and Nature which is responsible for the repair law.
  Date: Thursday, May 16
  Time: 16-18
  Location: Dammers Building, next to the Fatum building, Flamboyanweg.
  Download invitation here.


  Persbericht CBIA d.d. 25 maart 2013: Stand van zaken reparatiewetgeving basisverzekering ziektekosten
  De particuliere verzekeraars hebben binnenkort op verzoek van de minister van Gezondheidszorg, Milieu en Natuur (GMN), Dr. B. Whiteman, een gesprek met de directie van de SVB in aanwezigheid van hoge functionarissen van het ministerie van GMN.
  Download persbericht hier.

  Komunikado di prensa CBIA dia 25 Mart 2013: Situashon aktual Lei di reparashon Basisverzekering Ziektekosten
  Riba petishon di minister di Salubridat Publiko Dr. B. Whiteman, kompanianan di seguro priva pronto lo tin un kombersashon ku gerensha di SVB, den presensia di funshonarionan haltu di Ministerio di Salubridat Publiko.
  Download Komunikado di prensa aki.


  Bijeenkomst vrijdagmiddag 5 april a.s.
  De verzekeringssector (CBIA en UNAC)  organiseert op vrijdagmiddag 5 april a.s. een bijeenkomst waarbij de twee hoogleraren Prof.dr. J.H. Wansink en Prof.dr. N. van Tiggele-van der Velde als spreker optreden.
  Leden van de CBIA en de UNAC zijn hiervoor uitgenodigd.

  Tijd:  14.30 – 17.30 gevolgd door een drankje.
  Plaats: Dammers Building, naast het Fatum gebouw, Flamboyanweg.

    Het programma voor de middag is als volgt: • Aspecten van (vervolg)premiebetaling;


 • Samenloop in titel 7.17 BW, met bijzondere aandacht voor samenloop tussen de reisverzekering en de recent ingevoerde basisverzekering ziektekosten;


 • Geïnformeerde besluitvorming en verzwegen valkuilen: transparantie in het verzekeringsrecht;


 • Erkenning van aansprakelijkheid. Vrijheid van spreken?  CBIA in Hoyer in Business, 19 maart 2013
  De Voorzitter van de CBIA, mw. Richeline Martina-Joe, zal op 19 maart 2013 deelnemen aan de live uitzending van Hoyer in Business ( Hoyer 2, ned-talig).
  Dit programma wordt vanuit Fort Nassau uitgezonden van 18.00 -19.00 uur.
  Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn de recent doorgevoerde aanpassingen op het gebied van de sociale verzekeringen o.a. de Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ) en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV).


  Lezing: “Begunstiging en het nieuwe Erfrecht”, mw. Mr. Klazien van Zwieten.
  In het kader van recentelijk doorgevoerde veranderingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, onderdeel erfrecht heeft mw. Mr. Klazien van Zwieten een boek geschreven met als titel “Het nieuwe Caribisch-Nederlandse Erfrecht”.
  Mw. Van Zwieten verzorgde hierover op donderdag 21 februari 2013 een lezing voor de leden van de CBIA.
  De presentatie werd goed bezocht. Er waren ruim zestig aanwezigen.


  Brief 6 februari 2013 gericht aan Staten
  Naar aanleiding van de publicatie van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten heeft de CBIA op 6 februari 2013 de Staten haar standpunt over de gepubliceerde wet opgestuurd. In dit schrijven spreekt de CBIA haar grote teleurstelling uit over het niet nakomen van gemaakte afspraken en toezeggingen, alsmede over de wijze waarop de totstandkoming van de uiteindelijke wettekst heeft plaatsgevonden. Ter herstel van het vertrouwen wordt bij de Staten op aangedrongen om de aan de private verzekeraars toegezegde punten alsnog in de door de Regering aangekondigde reparatiewetgeving te incorporeren..
  Download de brief hier Nederlands.(PDF)


  Brief 22 januari 2013 gericht aan Staten
  De Staten van Curaçao hebben op 23 januari de ontwerp landsverordening Basisverzekering Ziektekosten in een openbare vergadering behandeld. Naar aanleiding hiervan heeft de CBIA op 22 januari 2013 alle Statenleden haar standpunt en visie met betrekking tot dit onderwerp doen toekomen. In deze brief wordt een dringend beroep op de Staten gedaan om de afspraken en toezeggingen die tijdens de Nationale Dialoog zijn gemaakt na te komen.
  Download de brief hier Nederlands.(PDF)


  Visie van de Nationale Associatie van Verzekeraars Curaçao (NAVV) op meest recente versie Basisverzekering Land Curaçao gedateerd 20 mei 2012
  Persbericht, 28 juni 2012
  Het enige grote verschil tussen de meest recente versie Basisverzekering Land Curaçao en de vorige edities is dat thans geopteerd wordt voor een structuur waarbij om de vijf jaar een openbare aanbesteding zal plaatsvinden om te bepalen wie de enige uitvoerder (monopolist) zal worden, belast met de uitvoering van de ziektekosten verzekeringsregeling. Voor de komende drie jaar krijgt de SVB het alleenrecht om deze taak uit te voeren.
  De NAVV heeft geen enkel fiducie dat een dergelijk model gaat werken en ziet dit dan ook als een listige manier om de SVB aan een monopolie positie te helpen.
  Download persbericht hier Nederlands Papiamentu.


  Visie van de NAVV op de voorgenomen verplichte algemene pensioenregeling
  Position paper, uitgereikt aan de Minister van Sociale Zaken, Arbeid en Werkgelegenheid op 28 maart 2012.
  Download position paper hier.


  Visie van de NAVV op de Basis Verzekering Ziektekosten
  (Persbericht, 28 maart 2012)
  De Navv Pleit Voor Een Algemene Ziektekostenverzekering Met Meerdere Uitvoeringsorganen.
  Download persbericht hier.
  CBIA

 • CBIA
  CBIACBIACBIA

  © 2020 Curaçao and Bonaire Insurance Association (Associatie van Verzekeraars van Curaçao en Bonaire)
  P.O. Box 3002 Curaçao     |     MCB Bank: 699.850
   

  CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA