CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA

News  Sitemap       Nederlands | English
CBIA
CBIA
Home   About CBIA   Legislation   Members   Activities
CBIA
CBIACBIA
CBIACBIA
CBIA
CBIACBIACBIA
CBIACBIA
CBIACBIA

COVID-19 UPDATE
24 maart 2020
Naar aanleiding van de vele vragen met die de particuliere verzekeraars verenigd in de CBIA krijgen over het COVID-19 virus, heeft de CBIA de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet. Graag verwijzen wij u naar dit document voor de antwoorden op deze vragen. Indien u meer of andere vragen heeft over uw producten en/of uw dekkingen, kunt zich wenden tot uw particuliere verzekeraar.

Welcome to the Curaçao and Bonaire Insurance Association
(Welkom bij de Associatie van Verzekeraars van Curaçao en Bonaire)
The Insurance Association of Curacao and Bonaire represents all insurance companies which are licensed to transact the insurance business in Curacao and Bonaire.
Incorporated in November 1990, we are working to make all aspects of insurance easier and more effective for consumers, agents and insurance companies in Curacao and Bonaire.
More...

Persoonlijke gegevens van onze klanten
Verzekeren heeft te maken met het overdragen van risico’s van een belanghebbende naar de verzekeraar. Bij dit proces maken verzekeraars veel gebruik van persoonsgegevens.
De verzekeraars aangesloten bij de CBIA gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Meer...


CBIA
CBIA
CBIACBIACBIA
CBIA
  Latest News
CBIACBIA

Persbericht CBIA 24 maart 2020 in kader van het COVID-19 virus
In lijn met de instructies en richtlijnen van de Regering van Curaçao met als doel het voorkomen van een mogelijke verdere verspreiding van het COVID-19 virus, hebben de particuliere verzekeraars verenigd in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van haar personeel, klanten en het algemeen publiek te waarborgen.
De maatregelen kunnen per verzekeraar verschillen maar het komt erop neer dat de toegang van het publiek tot de diverse vestigingen van de verzekeraars, tot een minimum wordt beperkt. Ook de dienstverlening kan als gevolg hiervan anders verlopen dan u normaal gewend bent. CBIA vraagt u om begrip voor de genomen maatregelen en rekent op uw steun en medewerking.
 
Naar aanleiding van de vele vragen met die de particuliere verzekeraars verenigd in de CBIA krijgen over het COVID-19 virus, heeft de CBIA de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet. Graag verwijzen wij u naar dit document voor de antwoorden op deze vragen. Indien u meer of andere vragen heeft over uw producten en/of uw dekkingen, kunt zich wenden tot uw particuliere verzekeraar.
Download persbericht hier.
Download meest gestelde vragen hier.


Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 27 februari 2018
Het 2018 bestuur van de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

CBIA

De Curaçao & Bonaire Insurance Association ( CBIA) maakt bekend dat op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2018 door de leden is gekozen.
Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Mw. Lachman, Hr. van der Bent, Mw. Coco-Libier, Hr.Soemeert, Mw. Bermudez.
Download persbericht hier.


Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 1 dec 2017
Persbericht aangaande de reakties inzake de aanpassing premies wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorrijtuigen
De Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) heeft kennis genomen van de reacties op het persbericht dat op 17 november 2017 is uitgegeven inzake aanpassing premies wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) motorrijtuigen en wenst een en ander te verduidelijken.
Download persbericht in het Nederlands hier.
Download persbericht na Papiamentu aki.
Download persbericht van 17 november jl. hier.


Indexcijfers voor de bouwkosten van woonhuizen Curaçao en Bonaire 2017-2018
Download Index woningen Curaçao en Bonaire 2017-2018 hier.


Landsbesluit aangaande de maximum premieverzekering van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (September 2017)

 • Download Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 1ste september 2017 tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 hier.
 • Download Ministeriële regeling met algemene werking van de 19de september 2017 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Prijzenverordening 19611 (Regeling basispremie wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) hier.
 • Download Bijlage Richtlijnen monitoring, controle en handhaving op naleving van het Landsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 1 mrt 2017
  Seminar: “What should be an adequate discount rate, for the Dutch Caribbean, within the current financial environment?”
  Verzekeraars en pensioenfondsen hanteren de rekenrente om hun toekomstige verplichtingen te waarderen. Tijdens dit seminar zullen mogelijke alternatieven belicht worden. Niet alleen zullen de belangrijkste factoren die de marktrente bepalen zoals economische groei, inflatie en het gevoerde beleid van de Centrale Bank aan bod komen, maar ook kwesties als hoe het gesteld is met eventuele toegezegde garanties op financiële producten en of er vaste of variabele rekenrentes toegepast moeten worden. Het seminar vindt plaats in het Auditorium van de Centrale Bank van CuracCuraçaoao en Sint Maarten van 14.00 - 17.30 uur.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 24 feb 2017
  Stand van zaken waarborgfonds motorrijtuigen
  Recent zijn in de media berichten verschenen over het bestaan en operationeel zijn van het waarborgfonds motorrijtuigen. Onder meer is dit het geval geweest naar aanleiding van een verschenen artikel van Asosiashon Trafiko Sigur Korsou (ATSK) waarin melding over dit onderwerp wordt gemaakt.
  Download persbericht hier.


  Persbericht Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) 9 februari 2017
  Het 2017 bestuur van de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

  CBIA

  De Curaçao & Bonaire Insurance Association ( CBIA) maakt bekend dat op de recent gehouden Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur voor het zittingsjaar 2017 door de leden is gekozen.
  Op de foto zijn de namen van de personen van links naar rechts als volgt: Mw. Oorsouw-Hofhuis, Hr. Magdalena, Mw. Coco-Libier, Hr. Van der Bent, Mw. Lachman.
  Download persbericht hier.


  More News...


  CBIA
 • CBIA
  CBIA
     Members
  CBIACBIA

  Aska Verzekeringen
   
  British American Insurance
   
  Citizens Insurance Agency
   
  Ennia Caribe Leven
   
  Ennia Caribe Schade
   
  Ennia Cariba Zorg
   
  Fatum General Insurance
   
  Fatum Health
   
  Fatum Life
   
  Inter-Assure
   
  International Insurance
   
  National Life Insurance Co of Canada
   
  Nagico National General Insurance Corp
   
  The New India Assurance
   
  Pan-American Life
   
  RSA Antilles
   
  Sagicor / Capital Life Insurance
   
  Seguros La Internacional
   
  Treston Insurance Company
   
  United Insurance


  CBIA
  CBIA

  © 2020 Curaçao and Bonaire Insurance Association (Associatie van Verzekeraars van Curaçao en Bonaire)
  P.O. Box 3002 Curaçao     |     MCB Bank: 699.850
   

  CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA