CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA

News  Sitemap       Nederlands | English
CBIA
CBIA
Home   About CBIA   Legislation   Members   Activities
CBIA
CBIACBIA
CBIACBIA

Verzekeren en persoonsgegevens

Verzekeren heeft te maken met het overdragen van risico’s van een belanghebbende naar de verzekeraar. Bij dit proces maken verzekeraars veel gebruik van persoonsgegevens.

Het gaat hierbij dan vaak om algemene gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, adres en telefoonnummer. Maar voor sommige verzekeringen hebben verzekeraars ook andere gegevens nodig, zoals gegevens over de waarde van uw woonhuis of nadere informatie over uw gezondheid. Deze vragen die een verzekeraar kan stellen, zijn meestal van persoonlijke aard maar zijn noodzakelijk om hem in staat te stellen te kunnen beoordelen of het aangeboden risico voor hem aanvaardbaar is.

Voor de CBIA is de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk.

De verzekeraars aangesloten bij de CBIA gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat niet iedereen zomaar toegang mag hebben tot persoonlijke gegevens van onze klanten. Wij zien het als onze plicht om hierop toe te zien.


CBIA
CBIA
CBIACBIACBIA
CBIA
  Databank Curaçao Road Services (CRS) / 199
CBIACBIA

Autoverzekeraars in Curaçao kunnen informatie van klanten verkrijgen via de databank van CRS N.V. Dit systeem heet Forensys en is een databank waarin gegevens over alle autoschades worden vastgelegd voor de verzekeraars. Onze verzekerden zijn volgens de polisvoorwaarden verplicht ieder auto-ongeval te laten registreren door de Curaçao Road Service N.V.

Bij onverhoopte schade kan gebeld worden naar het centrale nummer 199, dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Een expert van CRS N.V. gaat naar de aangemelde auto-ongevallen teneinde alle relevante informatie nauwkeurig vast te leggen.

Forensys N.V. is de beheerder van de gegevens van verkeersongevallen. Deze gegevens zijn eigendom van de motorrijtuigenverzekeraars aangesloten bij de CBIA.

CBIA
CBIA
   Databank Bonaire Security Force (BSF)
CBIACBIA

In Bonaire hebben de verzekeraars een soortgelijke databank. Deze wordt beheerd door de Bonaire Security Force.

Het centrale nummer waar onze verzekerden in Bonaire naar toe moeten bellen bij een auto ongeval is 717 7711 of (00 599 9) 566 0527

Meer weten over CRS/Forensys: www.bonairesecurityforce.com

CBIA

© 2020 Curaçao and Bonaire Insurance Association (Associatie van Verzekeraars van Curaçao en Bonaire)
P.O. Box 3002 Curaçao     |     MCB Bank: 699.850
 

CBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIACBIA